We are now offering FREE UK shipping

Nostalgia Sphere Ring by Atelier Swarovski

Nostalgia Sphere Ring

Price: £159.00
Nostalgia Pendant by Atelier Swarovski

Nostalgia Pendant

Price: £319.00
Nostalgia Duster Earrings by Atelier Swarovski

Nostalgia Duster Earrings

Price: £349.00
Nostalgia Drop Earrings by Atelier Swarovski

Nostalgia Drop Earrings

Price: £349.00
Nostalgia Double Drop Earrings by Atelier Swarovski

Nostalgia Double Drop Earrings

Price: £279.00
Nostalgia Key Charm by Atelier Swarovski

Nostalgia Key Charm

Price: £349.00
Nostalgia Wide Bracelet by Atelier Swarovski

Nostalgia Wide Bracelet

Price: £579.00
Nostalgia Bracelet by Atelier Swarovski

Nostalgia Bracelet

Price: £399.00